smíšený
pěvecký
sbor
Smíšený pěvecký sbor SalvátorSalvátor
-
Vítejte
Historie
Lidé
Fotky
Multimédia
Skladatelé
Notový materiál
Pro členy
Kontakt

Tomáš Židek

Tomáš Židek (* 8. 2. 1981 v  Chrudimi) získal základy hudebního vzdělání od svého otce Petra Židka (flétnista, skladatel, dlouholetý ředitel ZUŠ Chrast), ale také dědečka Karla Židka (1912 – 2001), ředitele chrudimského kůru a hudebního skladatele. Od šesti let navštěvoval LŠU (později ZUŠ) v Chrasti u Chrudimi, absolvoval Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi a Konzervatoř Pardubice, kde studoval nejprve hru na violu, později dirigování u prof. O. Tvrdého a doc. V. Nováka.

Již za studií na gymnáziu Židek založil a řídil taneční a jazzový orchestr, kvarteto, komorní orchestr, ale především pěvecký sbor. Nějakou dobu také hrával na sopránovou violu da gamba  v souboru historických nástrojů Consort. Vedle ryze hudebních aktivit se zabýval hudební historiografií. Za práci „Dějiny chrudimské duchovní hudby“ získal v celostátním kole soutěže „SOČ“ (obor Teorie kultury a umělecké tvorby) 3. cenu.

Na konzervatoři se Židek mj. aktivně podílel na nastudování Smetanovy „Hubičky“, Blodkovy opery „V studni“ i kompletního provedení Smetanova cyklu „Má vlast“. Ve 2. ročníku přibral studium obligátních varhan u prof. Václava Uhlíře. Ke studiu dirigování jej přivedl prof. Otakar Tvrdý, dirigent orchestru konzervatoře. V létě 2003 působil jako asistent a dirigent na táboře smyčcového orchestru Hudební mládeže ČR. Několikrát se také zúčastnil sbormistrovských kurzů, pořádaných agenturou „Artama“ (např. M. Uherek, prof. J. Skopal, M. Sedláček, doc. L. Mátl).

Vedle jiných aktivit působí T. Židek jako ředitel kůru při chrudimském arciděkanství (mj. vede chrámový sbor) a pořádá pravidelně nejen zpívané mše (někdy s orchestrem), ale i řadu duchovních koncertů. V lednu r. 2001 byla Židkovi za zásluhy v oblasti kultury udělena městskou radou cena „Osobnost města Chrudim“ za rok 2000. Pedagogicky působí Tomáš Židek na ZUŠ J. N. Filcíka v Chrasti u Chrudimi a Konzervatoři Pardubice (dříve i na ZUŠ Chrudim a Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi).

Na jaře r. 2001 společně s několika spolupracovníky uspořádal v Chrudimi celostátní festival vážné hudby pro mladé „Dny Hudební mládeže“. V r. 2009 proběhl již 9. ročník – pod názvem „Athény východních Čech“. Při studiu konzervatoře spolupracoval Židek několikrát jako dirigent mimo jiné s Pardubickým komorním orchestrem nebo orchestrem konzervatoře. Čtyřikrát byl také pozván k řízení zahajovacího koncertu nově vzniklého festivalu (2004) „Tomáškova a Novákova hudební Skuteč“ (V. J. Tomášek – Requiem c moll, Korunovační mše…).

Příležitostně se Tomáš Židek věnuje i kompozici – v únoru 2005 proběhla ve Východočeském divadle v Pardubicích premiéra jeho melodramatického baletu „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“, komponovaného pro baletní soubor pardubické ZUŠ. Své konzervatorní studium ukončil nastudováním Novákovy „Slovácké suity“ (orch. konzervatoře).

Tomáš Židek je absolventem Hudební fakulty AMU v Praze, kde studoval postupně orchestrální dirigování u prof. R. Elišky, doc. P. Vronského, H. Farkače a Ch. O. Munroe, operní dirigování u prof. J. Kuchinky, L. Svárovského, N. Baxy a F. Babického a sborové dirigování u prof. J. Chvály a doc. L. Mátla. V srpnu 2005 se zúčastnil mistrovských dirigentských kurzů u prof. M. Stringera v rakouském Badenu. Od  r. 2009 pokračuje v doktorském studijním programu.

Jako dirigent spolupracoval Židek mj. s Pražským komorním sborem, Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií B. Martinů Zlín (Talentinum 2006), Severočeskou filharmonií Teplice, Komorní filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice a Plzeňskou filharmonií (Hudební rozhledy 5/2009). Vedle symfonických projektů se dirigentsky podílel na nastudování a provádění Händlovy opery „Julius Caesar“ v Divadle F. X. Šaldy v Liberci (únor – květen 2009).

Muzikologií se T. Židek zabývá zejména ve volném čase. Tento obor pěstuje však zejména jako prostředek a východisko k interpretační hudební práci. V prosinci r. 2007 vyšla v Chrudimi jeho práce „Hudební Chrudim“, kde shrnuje pozoruhodnou hudební historii a život tohoto města. V květnu 2009 mu vyšla také monografie o českém zapomenutém skladateli Aloisu Hniličkovi (1826 – 1909), mj. autoru první české symfonické básně „Táborita“ (1862), který působil dlouhá léta v Chrudimi a zde také zemřel a jehož díla také Židek čas od času provozuje (např. Stabat Mater na český text nebo různé mše…).

Od ledna 2008 působí T. Židek také jako dramaturg proslulého koncertního cyklu „Chrudimské hudební pátky“, vedle toho je také již několik let členem městského zastupitelstva a předsedou kulturní komise v Chrudimi. V květnu 2009 proběhla, částečně pod jeho vedením, v Chrudimi mezinárodní muzikologická konference na téma „Česká a slovenská hudba a totalita“. V listopadu 2009 přednášel v Praze na mezinárodní konferenci věnované tvorbě Josefa Bohuslava Foerstera.1.9.2010
01
01