smíšený
pěvecký
sbor
Smíšený pěvecký sbor SalvátorSalvátor
-
Vítejte
Historie
Lidé
Fotky
Multimédia
Skladatelé
Notový materiál
Pro členy
Kontakt

Historie

Charakteristika činnosti hudební společnosti „Salvátor – Chrudim“

Smíšený sbor Salvátor byl založen v roce 1999, původně jako mládežnické pěvecké těleso, dlouhou dobu složené takřka výhradně z řad středoškoláků a vysokoškoláků, pocházejících z Chrudimi a okolí. Přímým předchůdcem Salvátoru byl sbor Gymnázia Josefa Ressela – Chrudim, který na této škole vedl ve školním roce 1998 – 1999 Tomáš Židek. Pod názvem „Salvátor“ vystoupilo těleso poprvé na koncertu k výročí úmrtí skladatele Aloise Hniličky (1826 – 1909), který uspořádalo společně s pěveckým sborem Slavoj (tehdy v čele s paní Evou Kadeřávkovou) 13. listopadu 1999 v chrudimském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Svým názvem se sbor hrdě hlásí k prastaré chrudimské duchovní tradici – uctívání obrazu Spasitele – sv. Salvátora, který je umístěn na hlavním oltáři arciděkanského chrámu a podle něhož se mj. v minulosti často říkávalo obyvatelům Chrudimi „Salvátorci“.

Vzhledem k různým typům hlavně vysokoškolského studia řady členů a jejich pestrým aktivitám musel sbor od počátku zkoušet téměř výhradně v sobotu, což s sebou přinášelo na jedné straně velké osobní oběti, na straně druhé velmi časté problémy s pravidelnou docházkou, která je ve sborovém zpívání základem úspěchu. I přes všechny problémy, které provázejí, vedle mnoha radostí, každý amatérský soubor, vstoupil brzy sbor Salvátor do širokého povědomí chrudimské veřejnosti, město Chrudim často reprezentoval na mnoha místech v Čechách a za poměrně krátkou dobu si vydobyl četné úspěchy i na mezinárodních soutěžích (viz přehled akcí), kde takřka vždy získal stříbrný diplom a dvakrát také zvítězil ve své kategorii. Mezi další významné mezníky můžeme počítat i úspěšné zahraniční zájezdy do Polské Olešnice (dvakrát) a do holandského Ede.

Nezanedbatelnou aktivitu dlouhou dobu představovalo rovněž každoroční pořádání jarního festivalu vážné hudby pro mládež „Athény východních Čech“, který do Chrudimi přivedl mnoho mladých interpretů a posluchačů z celé České Republiky a pro svou nevšední dramaturgickou i interpretační úroveň si postupně získává vysoké renomé. Poslední dva ročníky již byly pořádány pod hlavičkou Chrudimské besedy, se kterou spolek „Salvátor – Chrudim, z.s.“ jako zřizovatel sboru trvale spolupracuje.

Během uplynulých deseti let se skladba členů sboru výrazně proměnila a to jak ve smyslu personálním (viz. přehled), tak věkovém a v neposlední řadě i profesním. Z mnohých studentů se stali pracující občané, z řady dívek se postupně stávají matky, které se většinou snaží (podobně jako mnozí vysokoškoláci) podle svých možností kontakt se sborem neztratit. Zkoušky sboru probíhaly v nedávné době každý týden ve středu ve zkušebně Chrudimské besedy (Divadlo Karla Pippicha), od září 2009 sbor zkouší v klubovně Spolkového domu.

Sbor je specifický, vedle jiných hledisek, zejména svým duchovně zaměřeným repertoárem, zčásti orientovaným na výraznou kompoziční tradici města Chrudim (Rychnovský, Hnilička, K. Židek, P. Židek), o jejíž odkaz a rozvoj pečuje bohužel dnes jako jediné chrudimské hudební těleso…Od počátku existence nepůsobí soubor pouze jako koncertní těleso, ale asi čtvrtina produkcí se odehrává při bohoslužbách, a to jak římskokatolických tak i řeckokatolických. Za zmínku stojí i četná spolupráce s řadou jiných sborů z regionu i mimo něj (Vlastislav – Heřmanův Městec, Slavoj - Chrudim, Chrámový sbor při arciděkanském chrámu – Chrudim, Rubeš - Skuteč, Skutečský komorní sbor při ZUŠ V. Nováka, Iuventus cantans - Pardubice, En Arché - Praha, Václav a Libuše - Chrast aj…) a účast na velkých sborových projektech, jako např. provedení Mozartova Requiem nebo Dvořákova Stabat Mater. Mnoho vystoupení sboru proběhlo také ve spolupráci s Pardubickým komorním orchestrem (PKO) nebo souborem historických nástrojů Consort z Chrudimi. Z významných koncertních umělců, spolupracujících se sborem, jmenujme na prvním místě varhaníky – prof. Václav Uhlíř, Michal Hanuš, Zdeněk Uhlíř, Daniela Kosinová, Kateřina Holá (roz. Jirešová), dále vokální sólisté – např. Jana Lesná (mj. zakládající členka), Jarmila Kosinová, Hana Medková – Pospíšilová, Martin Vodrážka, Aleš Nehněvajsa aj. Za zmínku stojí i spolupráce s profesionálními hudebními tělesy jako Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové nebo komorní orchestr Quattro Praha. Vedle svého dirigenta T. Židka pak zpíval sbor pod taktovkou např. Otakara Tvrdého, Leoše Svárovského nebo Jaroslava Krčka.

Velké poděkování za různé formy podpory a zázemí od počátku existence sboru patří městu Chrudim, Chrudimské besedě (Jiří Kadeřávek) a v neposlední řadě chrudimskému arciděkanství (P. Jiří Heblt, do r. 2009 – P. Josef Smola).

Soubory
a
odkazy
Prehled_cinnosti_2015.docx
Prehled_cinnosti_2016.docx
Prehled_cinnosti_2017.docx
Prehled_cinnosti_2018.docx
Prehled_cinnosti_2019.docx